Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Misyon-Vizyon

Misyonumuz Türk lehçelerinin, edebiyatlarının ve kültürlerinin, tarihî bağlamlar içinde bilimsel yöntemlerle öğretilmesine ve geliştirilmesine çalışmak, Bilimsel araştırma ve yayın yaparak Türkoloji alanına, Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilere katkıda bulunmak, Bu çerçevede eleştirel düşünce yapısına sahip, çağdaş, üretken, aydın öğrenciler ve araştırmacılar yetiştirme çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirmek, Türkoloji alanındaki konulara hâkim olan, evrensel nitelikte bilgi üreten, uluslar arası kalitede araştırmalar ve yayınlar yapmak. Vizyonumuz Eğitim ve araştırma konusunda ulusal ve uluslar arası en yüksek düzeye ulaşmak. Türkoloji araştırmalarının önemli bir merkezi haline gelmek.

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.