Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Prof. Dr. Vahit Türk'ün Katılımıyla ''ali Şir Nevai'' Konulu Konferans Verildi

12/12/2017 11:04:56 - 12/12/2017 11:04:56 - 4974 Okunma

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nün kuruluşunun 5. yılı anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vahit TÜRK "Ali Şir Nevai" konulu konferans verdi.

Prof. Dr. Vahit TÜRK, öncelikle Ali Şir Nevai’nin doğduğu tarihteki dönemin özelliklerinden bahsetti. Timur İmparatorluğu döneminde Maveraünnehir bölgesinde İslam dininin yayıldığını ve bu dönemde fizik, matematik, astronomi gibi birçok bilim dalıyla ilgili önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti.

TÜRK, Ali Şir Nevai’nin 1441 yılında Afganistan’ın Herat şehrinde doğduğunu ve saray eğitimi aldığını belirtti. Henüz 7-8 yaşlarındayken Ali Şir Nevai’nin Arapçayı, Farsçayı kendi kendine öğrendiğini, 15 yaşından itibaren de eğitimine Semerkant’ta devam ettiğini söyledi.  

Nevai’nin eserlerini üretme amacının Türk halkına bir şeyler öğretmek olduğuna dikkat çeken TÜRK, Ali Şir Nevai’nin eserlerinin giriş kısmında ‘bu konuda Farslarda birçok eser var fakat Türklerde yok. Türkler de yararlansın diye ben Türkçe yazdım’ şeklinde açıklamalar olduğunu aktardı. Nevai’nin, çok sayıda ilk sayılabilecek eserler bırakması açısından Türk edebiyatında yeri doldurulmayacak bir şahsiyet olduğunu ifade etti. Hatta Nevai’nin eserlerini anlamak üzere Nevai Sözlüğü yazıldığını belirtti. Nevai’nin birçok bilim adamı yetiştirdiğini ve hem kendi döneminde hem de günümüzde Türklerin istifade edeceği çok yönlü çalışmalar ortaya koyduğunu dile getirdi.

Konferans, soru-cevap kısmının ardından öğretim üyemiz Doç. Dr. Bülent BAYRAM’ın Prof. Dr. Vahit TÜRK'e günün anısına teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

 

Ali Şir Nevai Vahit Türk

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.