Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş’un “Sesler Dergisi Etrafında Teşekkül Eden Çağdaş Makedonya ve Kosova Türk Edebiyatı” Adlı Kitabı Yayınlandı

06/12/2017 09:32:37 - 06/12/2017 09:32:37 - 4332 Okunma

Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ’un “Sesler Dergisi Etrafında Teşekkül Eden Çağdaş Makedonya ve Kosova Türk Edebiyatı” adlı daha önce Makedonya’da yayınlanan çalışması, Türkiye’de yayınlanmıştır.

Kitapta; 1965-2001 yılları arasında 36 yıl boyunca 331 sayı halinde Yugoslavya’da yayınlan ve “Makedonya-Kosova Türk Edebiyatı”nın belkemiği” diye adlandırılan “Sesler Dergisi”nde yer alan hikâye ve şiirler ayrıntılı edebi değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Türkiye dışındaki Türk edebiyatlarına, Balkan Türklerinin dil ve edebiyatına ilgi duyanlar için vazgeçilmez bir kaynak olan “Sesler” dergisinin ayrıntılı bibliyografyası da yazar tarafından haricen 2011 yılında yayınlanmıştı. 

Ertuğtul Karakuş Makedonya Edebiyatı Sesler Dergisi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.