Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

“Türk Dili ve Edebiyatı’na Hizmet Ödülü”ne (Kıbatek) Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş Layık Görülmüştür.

06/12/2017 09:27:38 - 06/12/2017 09:27:38 - 7245 Okunma

Kısa adı “KIBATEK” olan “Kıbrıs-Balkanlar-Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu”nun 2017 yılı “TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI’NA HİZMET ÖDÜLÜ”ne Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ layık görülmüştür.

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ’un şu bilimsel çalışmaları ve faaliyetleri, ödüle gerekçe olarak gösterilmiştir:

1. Osmanlı Devleti Balkanlardan çekildikten yaklaşık 100 yıl sonra ilk defa, “Balkan bölgesindeki son tapularımız sayılan” Türkçe mezar taşlarıyla ilgili tespit çalışmalarının yapılması ve iki ayrı kitap halinde 25 köyün mezar taşlarının Türkçe-Arnavutça ve Makedonca olarak yayınlanması. Haricen Bosna-Hersek’ten Bulgaristan’a, Batı Trakya’ya kadar birçok edebî ve estetik değer taşıyan kitabe ve cami hazirelerindeki mezar taşını tespit ve tahlil çalışmaları…

2.Çağdaş Türk şiirinin kurucusu olarak bilinen şair Yahya Kemal Beyatlı’nın annesi Nakıye Hanım’ın 1897 yılında Üsküp İsa Bey Camii avlusuna dikilen ve 1963’te kaybolan mezar taşının Osmanlı Türkçesiyle yazılı orijinalinin bulunması, koruma altına alınması ve makale ile bilim dünyasına duyurulması.

3.Yahya Kemal Beyatlı’nın annesi Nakıye Hanım’ın 1897 yılında Üsküp İsa Bey Camii avlusuna 1963’te kaybolan mezar taşının yerine, Üsküp’te ders veren Türkologların da katıldığı bir organizasyonla yenisinin dikilmesi.

4.Makedonya Türklüğü için simgesel bir anlam taşıyan ve yıllar önce “Türk eseri değil Makedon eseridir.” İddiasıyla tepesine haç takılan Manastır Saat Kulesi’nin “kimliği” sayılan orijinal Osmanlı Türkçesiyle yazılan kitabesinin bulunup tanıtılması ve koruma altına alınması.

5.Unutulmaya ve yıkılmaya yüztutmuş bazı Türk eserleriyle ilgili tespit çalışmaları ve bunların değişik toplantılarda bildiri halinde sunulması

6.Balkanlar ve Türkiye’de birçok bölgede, sivil toplum kuruluşu ve köylerde “Balkanlar’da Türk Kültürünün Dünü Bugünü ve Yarını” konulu konferanslarla bilgilendirme faaliyetleri…

KiTAPLAR:

Ertuğrul KARAKUŞ, Bir Hilal Uğruna Balkan’dan Anadolu’ya(Makedonya Bölgesinden Çanakkale Savaşına Gelenlerin Hikayeleri), Kırklareli Üniversitesi Yayınları, Kırklareli, 2016.

Ertuğrul KARAKUŞ, Taşlara Akseden Edebiyat- Makedonya Debre Jupa  Bölgesi Kitabeli Mezar Taşları, Sedir Yayınları, İstanbul, 2016.

Ertuğrul KARAKUŞ, Sesler Dergisi Etrafında Teşekkül Eden Çağdaş Makedonya ve Kosova Türk Edebiyatı,Yeni Balkan Yayınları, Üsküp-Makedonya,2015.

Ertuğrul KARAKUŞ, Bir Medeniyetin Sessiz Bekçileri - Makedonya’daki Yançe, Urviç(Oruç), Yelovyan Köylerinde Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış Mezar Taşları ve Taşlara Akseden Edebiyat (Türkçe, Arnavutça, Makedonya), MATÜSİTEB Yayınları, Üsküp-Makedonya, 2015.

Ertuğrul KARAKUŞ,2013 Sesler Dergisi Bibliyografyası (Makedonya ve Kosova Türklerinin Avazı),Paradigma Akademi Yayınları, Edirne, 2013.

Ertuğrul KARAKUŞ,Makedonya Türk Edebiyatında Üçüncüler, Yeni Balkan Yayınları, Üsküp-Makedonya,2014.

“Şair-Mekan İlişkisi Bağlamında Yahya Kemal ve Üsküp” (Yayın Aşamasında)

Makedonya-Debre Hünkar Camii Haziresi Kitabeli Mezar Taşları” (Dr. Raşit Gündoğdu ve Ferdi Karakuş ile Birlikte-Yayın Aşamasında).

KIBATEK Ertuğrul Karakuş Hizmet Ödülü

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.