Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

''türkiye Türkolojisinde Özbek Türkleri'' Konulu Seminer Verildi

25/05/2017 13:00:04 - 27/05/2017 13:00:04 - 2977 Okunma

Arş. Gör. Meryem ER, üniversitemizde ''Türkiye Türkolojisinde Özbek Türkleri'' konulu seminer verdi. Özbekistan'ın coğrafi konumu, demografik yapısı ve önemli şehirleri hakkında kısaca bilgi vererek Özbek Türklerinin tarihinden bahsetti.  Türkiye'de Özbek Türklerine dair yapılan akademik çalışmaların bibliyografyası hakkında bilgi verdi. Özbek Türkçesi üzerine hazırlanan sözlük ve gramer kitaplarını, Özbek edebiyatı ve Özbek folkloru üzerine çalışılmış eserleri tanıttı. 

Özbek Türkleri klu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.