Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

“Altay Prensesinin İntikamı” İsimli Belgesel Film Gösterimi Yapıldı

18/05/2017 13:12:55 - 18/05/2017 13:12:55 - 4669 Okunma

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nün düzenlemiş olduğu akademik faaliyetler kapsamında 16.05.2017 Salı günü saat 17.00’de Yrd. Doç. Dr. Erhan Aktaş’ın ön sunumuyla “Altay Prensesinin İntikamı” isimli belgesel film gösterimi yapıldı. Film gösterimine Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyeleri ve bölüm öğrencileri katıldı.

Belgesel filmi konusunu, 1993 yılının Temmuz ayında Rusya Federasyonu’na bağlı Dağlık Altay özerk bölgesinde bulunan Ukok Vadisinde yapılan bir arkeolojik kazı sonucunda toprak altından çıkarılan Altay soylusu bir kadın mumyasından almaktadır. Mumya, Ukok Vadisindeki Ukok Kurganlarından III. Ah Alaha Mezarlığının üçüncü kurganından çıkarılmıştır. Film boyunca özelinde Altay Türklerinin,  genelinde Sibirya Türk boylarının tarih, arkeoloji, fizikî antropoloji ve folkloru üzerinde de ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Literatürde “Buz Bâkiresi”, “Altay Prensesi”, “Prenses Oçı Bala” gibi adlarla anılan ve Altaylılarca kutsal addedilen bu soylu kadının yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkarılmasının ardından Altaylılar bu durumdan son derece rahatsız olmuş, başlarına büyük ölçekteki depremler de dâhil birçok doğal ve sosyal felaketin geldiğine inanmışlardır. Filmde söz konusu mumyayı bulan Natal’ya Polos’mak başlarından geçen süreci, günümüzde Altay Türklerinin ruhanî lideri ve aynı zamanda bir tarihçi olan Akay Kine Altay Prensesinin öz yurdundan çıkarılıp götürülmesinin Altayların millî ve manevî durumlarına olan olumsuz etkilerini, tarihçi Murad Aci Sibirya bölgesinin fizikî ve sosyal antropolojik yapısını anlatmıştır. Kısa konuşmalarla bölgede yaşayan bazı şamanların bu durumla ilgili kaygı ve görüşlerinden, yerli halkın olayı algılayışlarından da bahsedilmiştir.

Altay Prensesi Belgesel Film

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.