Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Prof. Dr. Salih Çeçen'in Katılımıyla ''sümerler, Gutlar ve Günümüze Yansımaları'' Konulu Konferans Verildi

16/05/2017 11:32:15 - 16/05/2017 11:32:15 - 5485 Okunma

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünün düzenlemiş olduğu etkinlikler çerçevesinde Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Salih ÇEÇEN, Rektörlük Kültür Merkezi Alt Salonda "Sümerler, Gutlar ve Günümüze Yansımaları" konulu konferans verdi.

Prof. Dr. Salih ÇEÇEN, tarihte Sümerler’in yaşadığı coğrafya ve Sümer kültürü hakkında genel bilgi verdi. Sümerlerin deniz yoluyla Asya topraklarından bugünkü Irak bölgesine gelmiş olabilecekleri görüşünde bulunan ÇEÇEN,  arkeolojik kazılar neticesinde bu coğrafyadaki en eski şehir yerleşmesini ve en eski Tanrı mabetlerini Sümerlerin yaptıklarını söyledi.

Sümerler ve Gutlar’ın aynı devirde yaşadıkları bilgisini veren ÇEÇEN, Sümerler ile ilgili bilgilere yazılı belgelerden ulaşabildiklerini fakat Gutlarla ilgili herhangi bir yazılı kaynağın olmadığını, Gutlar hakkındaki bilgilere Sümer tabletlerinde rastladıklarına dikkat çekti.

Prof. ÇEÇEN, Sümerlerin kendilerini betimlerken saçsız ve sakalsız olduklarına ve sıcak bir bölgeye gelmelerine rağmen kılık kıyafet olarak kollarını kapatacak kadar uzun kollu giysiler giydiklerine dair bilgiler verdi.

Dünya dillerinde bitişken, semitik ve Hint-Avrupa olmak üzere üç tip dil olduğundan bahseden Prof. Dr. ÇEÇEN, kadim dillerden Sümercenin dünya dilleri arasında bitişken, bugünkü temsilcileri Arapça ve İbranice olan Akadcanın semitik, Sanskritçe, Grekçe ve Latincenin ise Hint-Avrupa dil ailesine ait birer dil olduğunu kaydetti. Sümerce, Akadca, Arapça ve Türkçe arasında kültür kelimeleri alışverişlerine örnekler vererek Sümercenin Türkçeyi etkilediğini aktardı.

Konferans, öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir ATICI’nın Ankara Üniversitesi, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde öğretim görevlisi Prof. Dr. Salih ÇEÇEN’e teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Sümerler Gutlar

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.