Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Kiev Taras Şevçenko Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi Türkolog Doç. Dr. Tudora Arnaut ve Türkolog Yrd. Doç. Dr. Katerina Teleşun Konferans Verdi

11/05/2017 08:14:07 - 12/05/2017 08:14:07 - 7008 Okunma

Kiev Taras Şevçenko Üniversitesi’nde öğretim görevlisi Türkolog Doç. Dr. Tudora ARNAUT ve Türkolog  Yrd. Doç. Dr. Katerina TELEŞUN Erasmus Plus Personel Hareketililiği kapsamında Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nde konferans verdi.

Doç. Dr. Tudora ARNAUT ‘’Tarihte ve Günümüzde Ukrayna Gagauzları’’ konulu konferansında, Gagauzların tarihi, kültürü, edebiyatı ve nüfusu hakkında bilgi verdi. Tarihte Gagauzların başta Uzlar olmak üzere Peçenek, Kuman gibi Türk gruplarının oluşumunda etkili olan bir Türk topluluğu olduğunu söyledi. Gagauzların çoğunluğunun bugün  başta Moldova olmak üzere Ukrayna, Bulgaristan ve Yunanistan’da yaşadıklarını, çeşitli sebeplerle de Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya, Türkiye, Romanya, Brezilya, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşadıkları bilgisini verdi.

Gagauz edebiyatındaki şair ve yazarlar hakkında bilgi veren ARNAUT, şair Peter Gagauz Çebotar ve şair Dionis TANASOĞLU’ndan şiirler okudu. Gagauz edebiyatının 1957 yılında başladığını ve bu alanda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

Doç. Dr. ARNAUT, Gagauzların gelenek ve göreneklerine bağlı bir Türk topluluğu olduğuna dikkat çekerek, yöresel kıyafetlerin kendileri için önemli olduğunu belirttikten sonra, kendilerine has el sanatları ve evlilik öncesi adetler hakkında detaylı bilgiler verdi. Gagauz folkloruna özgü resimlerle konferansını tamamladı.

Yrd. Doç. Dr. Katerina TELEŞUN ise ‘’Ukrayna Türkolojisi ve Ünlü Ukrayna Türkologları’’ konulu bir konferans verdi. Konferansında, Ukraynalı iki ünlü Türkolog Agatangel KRIMSKİY ile Omelyan PRITSAK’ın Türkoloji üzerine yaptığı çalışmaları anlattı.

Ukrayna’daki Türkoloji çalışmalarının Agatangel KRIMSKİY ile başladığını söyleyen TELEŞUN, Krımskiy’nin henüz 18 yaşındayken 8 dil bildiğini, 29 yaşında da Lazar Üniversitesi Doğu dilleri alanında profesör olduğuna dikkat çekti. İlmi faaliyetlerini Moskova’da yapan Krımskiy’nin Çarlık rejiminden sonra Ukrayna’ya dönerek Milli İlimler Akademisi’nin başkanı olup Türkoloji Bölümü’nün başkanlığını yaptığını söyledi. Krımskiy sayesinde Ukrayna’da Arapça, Farsça ve Türkçe kursları açıldığını vurguladı.

TELEŞUN, Omelyan Prıtsak’ın filolog, Doğu bilimleri uzmanı ve tarihçi olduğunu söyledi. Polonya lisesinde eğitim gören Prıtsak’ın daha lisedeyken klasik Latince, Yunanca, modern Fransızca ve Almanca bildiğini, doktora eğitimini Almanya’da tamamlayıp Göttingen ve Harvard Üniversitelerinde ders verdiğini belirtti. Ukrayna’nın bağımsız bir devlet olmasıyla ülkesine dönen Prıtsak’ın kütüphanesini bağışladığını ve kendi ülkesinde ders verdiğini ve Kırım’ın başkenti Akmescit’teki Milli Üniversite'de Türkiyat Kürsüsünü kurduğunu söyledi.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyeleri, Kırklareli’de yaşayan Gagauz Türkleri ve öğrencilerle beraber hatıra fotoğrafı çekilmesiyle konferans sona erdi.

gagauzlar ukrayna türkolojisi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.