Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Balkanlar’da Türk Kültürünün Dünü Bugünü ve Yarını Konferansı

15/04/2016 10:41:54 - 15/04/2016 10:41:54 - 5068 Okunma

Öğretim Üyemiz tarafından, Makedonya-Radoviş-Konçe Belediyesinde “Alp-Eren Evrenesoğlu (Prangi) İsa Bey” festivalinde “Balkanlar’da Türk Kültürünün Dünü Bugünü ve Yarını” konulu konferans gerçekleştirildi.

Makedonya-Radoviş-Konçe Belediyesinde Alp-Eren “Evrenesoğlu (Prangi) İsa Bey” festivalinde, Kırklareli Üniv. Fen Edebiyat Fak. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ tarafından, 10 Nisan 2016 tarihinde, “Balkanlar’da Türk Kültürünün Dünü Bugünü ve Yarını” konulu konferans gerçekleştirildi.

Konçe “ Prangi İsa BeyDerneği” tarafından düzenlenen konferansta, “Balkanlar’da Türk Kültürünün Dünü Bugünü ve Yarını” üç ana dönem hâlinde ele alındı. İlk dönemde “Osmanlı Öncesi Balkanlar’da Türk Varlığı” yer adları, kayalara kazılmış olan damgalar, mezar taşları ve türbelerden hareketle somut örneklerle ele alındı. İkinci bölümde “Osmanlı Döneminde Balkanlar’da Türk Varlığı” mimari ve kültürel eserleri ihtiva eden resimlerle somutlaştırılarak ele alındı. Üçüncü bölümde ise “Osmanlı Sonrası Balkanlar’da Türk Varlığı” somut örneklerle anlatıldı.

Makedonya’da Türkoloji dersleri vermekle görevli hocalar, Dernek yöneticileri ile Konçe ve Radoviş ahalisinin konferansa yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

KLÜ Öğr. Üyesi Dr. Ertuğrul KARAKUŞ’ konferans sonrasında yaptığı açıklamada, Balkanlar’ın değişik bölgelerinde bunun gibi faaliyetlere devam edileceğini vurguladı.

 

 

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.