Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

12. Yüzyıl Öncesi Türk-İran Dilbilimsel ve Kültürel Etkileşimi Konferansı Gerçekleştirildi!

31/03/2016 14:04:40 - 31/03/2016 14:04:40 - 4178 Okunma

Kırklareli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün davetlisi olarak üniversitemize gelen Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Süer EKER, "12. Yüzyıl Öncesi Türk-İran Dilbilimsel ve Kültürel Etkileşimi" konulu bir konferans verdi. Türk ve İran halklarının tarih öncesi dönemlerden itibaren geliştirmiş oldukları ilişkilerin, dilbilim ve  kültür boyutuyla incelendiği konferansta, İran tarihi, İran medeniyeti, İran kültürünün oluşum evreleri, Türkler ve İranlıların ortak tarihsel mukadderatı üzerinde duruldu. Fakülte öğrencilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşen konferanstan sonra Bölüm Başkanımız Doç. Dr. Bülent BAYRAM, teşrifleri nedeniyle Prof. Dr. Süer EKER'e bir plaket sunarak, öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür etti.

 

 

  

 

Prof. Dr. Süer EKER

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.