Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Manastır Saat Kulesinin Kitabesi Bulundu!

17/11/2015 08:42:11 - 17/11/2015 08:42:11 - 4793 Okunma

Makedonya’nın Manastır şehrinde, Osmanlı Devleti tarafından 17. yüzyılda yaptırıldığı bilinen ve üzerine dikilen haç ile uzun yıllar tartışma konusu olan Saat Kulesi’ne ait olan kitâbeye, yaklaşık yüz yıl aradan sonra, Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ’un araştırmaları sonucunda ulaşıldı.

 

Osmanlı Devleti tarafından 17. yüzyılda yaptırıldığı ve 19. yüzyılda yenilendiği bilinen Saat Kulesi’nin “kimlik kartı” değerinde olarak bilinen kitâbe, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’dan çekilmesiyle birlikte kaybolmuş idi.

Balkanlar’daki en mühim Osmanlı eserinden biri olan bu eserin kimliğini tamamen inkâr edecek şekilde Manastır Saat Kulesi üzerine bir haç dikilmiştir ve Balkanlar’da yaşayan Müslümanların yoğun bir şekilde karşı gelmelerine rağmen bu haç hâlen kaldırılmamıştır.  

Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ertuğrul KARAKUŞ’un araştırmaları sonucunda bu kitâbe, bu güzîde Türk eserinin kimliğine yönelik tartışmaları da giderecek nitelikte bilgiler içermektedir. Öğretim üyesi KARAKUŞ kitâbenin,  Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Manastır’da tadilâtı yapılmakta olan Haydar Kadı Cami deposunda 17 parçaya bölünmüş hâlde bulunduğunu ve uzmanlarca birleştirildiğini söyledi.

Kitâbeyle ilgili bir başka önemli nokta da, altında Sultan II. Mahmut Han döneminde yaşayan ve Osmanlı hat sanatının büyük ustalarından sayılan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin imzasını taşıması. Ayasofya Camisi içerisindeki Hulefâ-yi Râşidîn hatları ve İstanbul Üniversitesi giriş kapısı üzerindeki hatlar da aynı hattata ait olan eserlerden sadece birkaçı.

Öğretim üyesi KARAKUŞ hem tarihî açıdan hem de üzerindeki şiirle sanat değeri açısından büyük bir önem taşıyan kitâbenin, ait olduğu yere yani Manastır’daki Osmanlı Saat Kulesi’ne dikilmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

 

  

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.