Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Tarihte Türkçe ve Türk Aydını Konferansı Gerçekleştirildi.

11/05/2015 17:45:52 - 11/05/2015 17:45:52 - 4050 Okunma

     İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi sayın Prof. Dr. Vahit Türk, üniversitemizde   "Tarihte Türkçe ve Türk Aydını" konulu bir konferans verdi. Türk dilinin tarihi ve Türk coğrafyasından hareketle, Türk dilinin gelişme alanları, Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk tarihinde yaşanan alfabe değişikliklerinin kültürel gerekçeleri, Türk diline ve tarihine yön veren aydınların tarihsel olaylar karşısındaki tutumlarının incelendiği konferansa Kırklareli Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri ile üniversitemizin öğrencileri katıldı. Konferansın sonunda  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölüm başkanı Doç. Dr. Bülent Bayram, aynı zamanda kendisinin de hocası olan Prof. Dr. Vahit TÜRK'e bir teşekkür plaketi sundu. Gerek akademisyenler, gerek öğrencilerimiz için son derece bilgilendirici geçen konferansı için hocamız sayın Prof. Dr. Vahit Türk'e teşekkürü bir borç biliriz. 

 

Prof. Dr. Vahit Türk

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.