Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Makedonya’nın Başkenti Üsküp’te, Yahya Kemâl Beyatlı’nın Annesi Nâkıye Hanım’a Ait Olan ve Yaklaşık 50 Yıldır Kayıp Olan Orijinal Mezar Taşı, Öğretim Üyemizin Araştırmaları Sonucunda Bulundu.

29/12/2014 13:39:57 - 29/12/2014 13:39:57 - 6439 Okunma

Türk edebiyatının en önemli şairleri arasında yer alan Yahya Kemâl’in şiirinde ve dünya görüşünde önemli bir yere sahip olan annesi Muhterem Nâkıye Hanım’ın mezarı, Üsküp İsa Bey Camisi’nin hazîresinde kaybolan onlarca mezar taşı gibi, yaklaşık 50 yıl önce kaybolmuştu. Nâkıye Hanım’ın orijinal mezar taşı, Kırklareli Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ’un araştırmaları sonucunda, Üsküp İsa Bey Camisi haziresinde dağınık vaziyetteki taş yığınları arasında, büyük hasar görmüş ve bazı parçaları yok olmuş şekilde bulundu. Mezar taşı üzerindeki yazıların, Nâkıye Hanım’ın hazîn hayat sergüzeştinin adeta bir özeti olduğunu belirten öğretim üyemiz Ertuğrul KARAKUŞ, bu taş ve üzerindeki yazıların bir makale ile ilim sanat âlemine duyurulduğunu belirtti.

2014 yılı Mart ayında, bu güzîde hanımefendinin kaybolan mezar taşının yerine, yine Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ’un girişimi ve Türkoloji projesiyle Makedonya’da görevli öğretim üyelerinin katkısıyla hazırlanan bir mezar taşı dikilmişti. Öğretim üyemiz, Türk edebiyatı tarihi açısından mühim bir yere sahip olan bu mezar taşını, öncelikle gerekli makamlarla görüşerek koruma altına almayı, daha sonra da gerekli görüşmeler yapılarak yerine dikmeyi planladıklarını belirtti.

 

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.