Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Halaçlar ve Halaçça Konferansı

29/11/2014 19:33:56 - 29/11/2014 19:33:56 - 3644 Okunma

Sayın Doç. Dr. Sonel BOSNALI, “Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan Bir Türk Topluluğu: Halaçlar ve Halaçça” adlı konferansında Halaçların tarihi arka planı ile ilgili bilgiler aktardıktan sonra günümüz İran coğrafyasında yaşayan Halaç Türkleri ve Halaç Türkçesi ile ilgili ayrıntılı bir sunum yapmıştır. Halaç Türkçesine ait ses ve şekil özelliklerinden bahsettikten sonra Halaç Türkçesini Toplumdilbilimsel açıdan ele almış ve bu dilin yok olma tehlikesi ile ilgili sayısal veriler sunmuştur. Konferansın sonunda ise Halaç Türklerinden derlenmiş video görüntülerini katılımcılarla paylaşmıştır. Sayın Doç. Dr. Sonel BOSNALI hocamıza değerli konferansı adına Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü olarak bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

 

 .

Halaçlar ve Halaçça

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.