Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Türk Dünyasına Seyahat 6 - İran

18/02/2020 10:44:48 - 18/02/2020 10:44:48 - 430 Okunma

Üniversitemizde; “Türk Dünyasına Seyahat-6 (İran)” konulu sunum
gerçekleşmiştir.

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü 2019-2020 Bahar Dönemi
etkinlikleri kapsamında 14 Şubat 2020 Cuma günü, saat 14.00'da, Fen Edebiyat
Fakültesi Konferans Salonunda “Türk Dünyasına Seyahat 6 (İran)” konulu sunum
gerçekleşmiştir.
Sunum öncesinde açılış konuşması yapan Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir ATICI, bahar dönemi etkinlikleri
hakkında bilgi verdi ve ardından da faydalı bir etkinlikle daha birlikte olmaktan
duyduğu mutluluğu ifade etti.
Açılış konuşmasının ardından KLÜ Sos.Bil. Ens. Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Burak SALAR, "Türk Dünyasına
Seyahat-6 İran" konulu sunumunu gerçekleştirmiştir. Yaz döneminde araştırma
için İran’da bulunan SALAR, Tahran izlenimlerini, İran’da yaşayan Halaç Türklerinin
yaşadığı coğrafyayla beraber onların gelenek ve göreneklerini, çok sayıda görsel
eşliğinde katılımcılara aktarmıştır.
Büyük bir ilgiyle takip edilen sunum; KLÜ Sos.Bil. Ens. Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Burak SALAR’a
plaket takdim edilmesi ve ardından toplu fotoğraf çekimi ile son bulmuştur.

fef klu çtl çtle iran konferans

Facebook Twitter Google Plus
burak salar
İran
iran2
iran4
iran 3
iran5
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.