Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Hakkımızda

22/01/2020 13:27:13 - 22/01/2020 13:27:13 - 275 Okunma

Bölümümüz Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulmuş olup 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı ile 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılları arası bölümümüz kurucu bölüm başkanımız Prof. Dr. Bülent BAYRAM tarafından yönetilmiştir.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle bölümüzün Bölüm Başkanlığı Doç. Dr. Abdulkadir ATICI tarafından yürütülmektedir. Bölüm Başkan Yardımcısı ise Dr. Öğr. Üyesi İlker TOSUN’dur. Bölümümüz 1 Profesör, 3 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 9 akademik personelden oluşmaktadır.

Bölümümüz, Orta Asya başta olmak üzere geniş bir alana yayılmış olan Türk dünyasının lehçeleri, edebiyatları, tarihi, sosyo-kültürel yapıları, uluslararası ilişkileri konularında disiplinler arası bir anlayış içinde eğitim-öğretim vermektedir.

Öğrencilerimiz çalışmak istediği alanla ilgili araştırma konusu belirleyip danışman gözetiminde bitirme tezi hazırlayarak mezun olurlar. Mezun olan öğrencilerimize ‘’Türkolog’’ unvanı verilmektedir.

Mezun öğrencilerimizi geniş bir iş alanı beklemektedir. Mezunlarımız Türk cumhuriyetleri ile çalışan özel sektörün sunduğu zengin iş imkânları dışında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, çeşitli araştırma kurumlarında alan uzmanı olarak da çalışabilmektedirler. Mezunlarımız gerekli pedagojik şartları yerine getirdiklerinde örgün eğitim kurumlarının orta öğretim programlarında Türk dili ve edebiyatı ve Türkçe öğretmenliği yapma hakkına da sahiptir.

Bölümümüzün 2015 yılında Tezli Yüksek Lisans Programı açılmış olup 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılında öğrenci alımına başlamıştır.

hakkımızda

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.