Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Üniversitemizde "Özbek Türklerinin Edebiyatına Genel Bir Bakış” Konulu Konferans Verildi

21/12/2018 17:06:12 - 21/12/2018 17:06:12 - 6364 Okunma

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün düzenlemiş olduğu 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz dönemi etkinlikleri kapsamında 12 Aralık Çarşamba günü Kayalı Kampüsü II. Merkezi Derslikler Binası I No'lu Konferans Salonunda Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şuayip KARAKAŞ "Özbek Türklerinin Edebiyatına Genel Bir Bakış” konulu bir konferans verdi.

Prof. Dr. Şuayip KARAKAŞ sözlerine Özbek edebiyatının geliştiği Türkistan coğrafyasını anlatarak başladı. Türkistan coğrafyasında çok önemli şairlerin yetiştiğini belirtti. Anadolu coğrafyasındaki edebiyat ile Türkistan coğrafyasındaki edebiyatın paralellik gösterdiğine dikkat çekerek edebi örnekler ve şairler üzerinden karşılaştırmalarda bulundu.

Türkistan coğrafyasındaki edebiyatı tarihsel süreç içerisinde değerlendiren Şuayip KARAKAŞ edebiyatın siyasi gelişmelere göre şekillendiğini belirtti. 16. yüzyılda yaşanan istikrarsızlıklar neticesinde edebiyat ürünlerinin duraksadığını ve büyük şairlerin yetişmediğini açıkladı.

KARAKAŞ, 19. yüzyılı siyasi gelişmeler açısından buhranlı bir dönem olarak değerlendirerek Modern Özbek edebiyatının dönüm noktalarını anlattı. Özbek edebiyatında Rusya’nın etkisinden, sovyet insan tipi (homosovyeticus) ve mankurtizmden bahsetti. 

Konferans, soru-cevap kısmının ardından öğretim üyemiz Doç. Dr. Bülent BAYRAM’ın Prof. Dr. Şuayip KARAKAŞ’a katılımlarından ötürü teşekkür ederek plaket takdim etmesiyle sona erdi.

KLU Konferans

Facebook Twitter Google Plus
Şuayip K.
Şuayip Karakaş
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.