Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Aktaş “Hakas Efsaneleri” Konulu Bir Seminer Verdi

17/04/2018 15:06:54 - 17/04/2018 15:06:54 - 4383 Okunma

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün düzenlemiş olduğu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi etkinlikleri kapsamında öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKTAŞ "Hakas Efsaneleri"  konulu bir seminer verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKTAŞ sözlerine Hakaslar ve Hakasların tarihi hakkında bilgi vererek başladı. Genel hatlarıyla efsane türünü açıkladı ve Hakas efsane özelliklerinden bahsetti. Hakas ve diğer Türk efsanelerini karşılaştırmalı olarak anlatan AKTAŞ, Hakas efsanelerinde dikkat çeken önemli şahısları tanıttı. Hakasların efsane türü olan “Kip-çooh” hakkında detaylı bilgi verdi.

Seminer, soru-cevap kısmının ardından öğretim üyemiz Doç. Dr. Bülent BAYRAM’ın Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKTAŞ’a teşekkür etmesiyle sona erdi.

Erhan Aktaş Hakaslar Efsane

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.