Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İlker Tosun Tarafından "Tarih Edebiyat Bağlamında Eduard Mijit’in Kültegin Piyesi" Konulu Bir Seminer

12/04/2018 11:23:12 - 12/04/2018 11:23:12 - 4703 Okunma

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün düzenlemiş olduğu 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi etkinlikleri kapsamında öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi İlker TOSUN "Tarih Edebiyat Bağlamında Eduard Mijit’in Kültegin Piyesi"  konulu bir seminer verdi.

Dr. Öğr. Üyesi İlker TOSUN sözlerine tarih ve edebiyat alanlarının güzel sanatlardan istifade etme nedenlerini sıralayarak başladı. İngiliz tiyatrosunun en çok bilinen tiyatro yazarı Shakespeare ve Türk tiyatrosundan Namık Kemal’in tiyatroyu sanat/edebiyat yapıtı olmasının dışında bir araç olarak nasıl kullandıklarına değindi. Eduart Mijit ve eserlerinden bahsederek Kültegin Piyesinin içeriğini anlattı. Tuva Türklerinin Kültegin piyesine çok önem verdiklerine dikkat çekerek piyesin sık sık Tuva tiyatrolarında sahnelendiğini açıkladı. Son yıllarda Türk dünyası üzerine yapılan etkinliklerde de Kültegin Piyesinin git gide popüler bir hale geldiğini belirtti.

Seminer, soru-cevap kısmının ardından öğretim üyemiz Doç. Dr. Bülent BAYRAM’ın Dr. Öğr. Üyesi İlker TOSUN’a teşekkür etmesiyle sona erdi.

ÇTLE Eduard Mijit İlker Tosun

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.