Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Abdulkadir ATICI

Doç. Dr. Abdulkadir ATICI

Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Bölüm Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/abdulkadir.atici

tanabayy@hotmail.com abdulkadiratici@yandex.com

0288 246 17 34 -3537-

İlker TOSUN

Dr. Öğr. Üyesi İlker TOSUN

Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Bölüm Başkan Yardımcısı

http://personel.klu.edu.tr/ilker.tosun

ilker.tosun@klu.edu.tr

Bülent BAYRAM

Prof. Dr. Bülent BAYRAM

Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Öğretim Üyesi

http://personel.klu.edu.tr/bulentbayram

bulentbayram@klu.edu.tr bulentbayram01@hotmail.com

90 530 881 52 92

Bülent HÜNERLİ

Doç. Dr. Bülent HÜNERLİ

Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Öğretim Üyesi

http://personel.klu.edu.tr/bulent.hunerli

bulent.hunerli@klu.edu.tr hbulent80@gmail.com

0 (288) 412-49-96 175

Ertuğrul KARAKUŞ

Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ

Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Öğretim Üyesi

http://personel.klu.edu.tr/ertugrulkarakus

ekarakus7984@hotmail.com

Erhan AKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Erhan AKTAŞ

Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Öğretim Üyesi

http://personel.klu.edu.tr/erhanaktas

erhanaktas35@hotmail.com

M.Güneş ŞAHBAZ

Arş. Gör. M.Güneş ŞAHBAZ

Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Araştırma Görevlisi

http://personel.klu.edu.tr/mehmetgunessahbaz

gunes_sahbaz@hotmail.com mehmetgunessahbaz@klu.edu.tr

Ayşe ŞENER

Arş. Gör. Ayşe ŞENER

Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Araştırma Görevlisi

http://personel.klu.edu.tr/aysesener

senerayse13@hotmail.com

Meryem ER

Arş. Gör. Meryem ER

Fen Edebiyat Fakültesi-Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Araştırma Görevlisi (Lisansüstü eğitimi için 35. madde ile başka bir üniversitede görevli)

meryemer1986@gmail.com

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.